Isopropanol - 99,9 %

Neohodnotené
 
 
Dostupnosť Skladom
€6,20    
Kategória Shellac na enkaustiku
 

Izopropylalkohol - Isopropanol 99,9%.

Ideálny pre prípravu roztoku shellacu.

Balenie: PET fľaša

Objem balenia: 0,5 l

Farba: číra

Uchovávajte v tme. Ak to obal umožňuje, vytlačte prebytočný vzduch.

VAROVANIE:
H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

EUH019 Môže vytvárať výbušné peroxidy.

S7: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú
S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia
S24: Zabráňte kontaktu s pokožkou
S25: Zabráňte kontaktu s očami
S26: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc

Obmedzenie: Predaj od 18 rokov!